Statutul profesiei de avocat din Republica Moldova adoptat de Congresul Uniunii Avocaţilor din 29 ianuarie 2011, cu modificari din 23 decembrie 2011.

28 octombrie 2016