UPDATE! Protocolul din 17.06.2022 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Asistență judiciară

Asistență judiciară

16 martie 2016

16

aprilie

2010

Adresa nr. 40.211/2/16 aprilie 2010 a Ministerului Justiţiei

Dãm publicitãţii adresa nr. 40.211/2/16 aprilie 2010 a Ministerului Justiţiei, înregistratã la Uniunea Naţionalã a Barourilor din România la nr. 1475 din 19 aprilie 2010 referitoar …