UPDATE! Protocolul din 17.06.2022 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Asistență judiciară

Asistență judiciară

16 martie 2016

10

noiembrie

2016

18

octombrie

2016

Publicăm Norma metodologică nr. 1 privind procedura aplicării prevederilor art. 71 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

Norma metodologică nr. 1 privind procedura aplicării prevederilor art. 71 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat emisă de către Depa …

13

octombrie

2016

Departamentul de coordonare a asistenței judiciare al UNBR comunică: Accesul la justiție. Asistența judiciară (gratuită) prin avocat.

Accesul la justiție este un drept fundamental, prevăzut și protejat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului[1]. Liberul acces la justiție este garantat pentru fiecare persoană, …

12

octombrie

2016

7

octombrie

2016

Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare (DCAJ) al UNBR: propuneri privind inițierea discuțiilor necesare încheierii unui nou Protocol între Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din România.

Publicăm adresa nr. 57-DCAJ-2016 din 07 octombrie 2016 a Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare (DCAJ) al UNBR, înregistrată la Ministerul Justiției la nr. 84652/07.1 …

10

martie

2016

Răspunsul Consiliului Superior al Magistraturii – CSM la solicitarea Uniunii Naționale a Barourilor din România – UNBR privind adoptarea de bune practici în vederea identificării unei modalități corecte de stabilire a onorariului cuvenit curatorului special

Răspunsul Consiliului Superior al Magistraturii – CSM la solicitarea Uniunii Naționale a Barourilor din România – UNBR privind adoptarea de bune practici în vederea identificării u …