Palatul de Justiţie

A fost construit între anii 1890–1895 după planurile arhitecților Albert Ballu (Palatul de Justiție din Charleroi, Belgia) și Ion Mincu.

Palatul de Justiţie

Clădirea are demisol, parter, parțial mezanin și etaj, cu o înălțime variabilă de cca 20 m peste nivelul terenului. Inaugurarea a fost la 04.11.1895.

Palatul de Justiţie

Partea centrală a fațadei este marcată de șase pilaștri puternici, cu șase statui alegorice: Atenția, Vigoarea, Legea, Justiția, Elocința și Adevărul.

COMUNICATE. ANUNTURI.


Dăm publicității RAPORTUL de FUNDAMENTARE A CONTINUARII PROIECTULUI PRIVIND APLICAREA  AVIZULUI 16(2013) AL CCJE „O Europă a dreptului și a justiției” realizat de Grupul de Lucru al Consiliului UNBR constituit prin Hotărârea nr. 2 din 5 septembrie 2015 a Consiliului UNBR, care va fi dezbătut în ședința Consiliului și de către Congresul avocaților din 25 - 26 martie 2016. Avocații pot transmite consiliilor barourilor din care fac parte observații și propuneri care vor fi avute în vedere la dezbaterea Raportului în Consiliul UNBR!


COMUNICATUL Comisiei Permanente a UNBR cu privire la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi a Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor şi calificărilor profesionale


Publicăm RAPORTUL referitor la stadiul în care se află „Proiectul Casei de Asigurări a Avocaților privind extinderea informatizării sistemului CAA”, prezentat în ședința Comisiei Permanente a UNBR din data de 29.01.2016
PROTOCOLUL încheiat între Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor cu privire la schimbul reciproc de date şi informaţii în vederea stabilirii aplicării procedurii aplicării de către avocaţi a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spalălării banilor precum şi pentru instituirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare.

Stadiul elaborării proiectului Regulamentului Procedurii Disciplinare în profesia de avocat - Referatul Colectivului de lucru.


APELUL avocaților din Baroul Alba adresat Congresului Avocaţilor în legătură cu iniţiativa legislativă de modificare a Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic prin care este afectată activitatea avocatului


Publicăm MOȚIUNEA Consiliului Baroului Satu-Mare adoptată în ședința din 27 ianuarie 2016 privind mai multe probleme cu care se confruntă profesia de avocat


Opinia Baroului Neamț privind proiectul de modificare a legii consilierilor juridici


Opinia Baroului Brașov privind iniţiativa legislativă de modificare a Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic


Primim de la Uniunea profesiilor Liberale din Romania  materialul intitulat: „Direcțiile de acțiune pentru profesiile liberale - Raportul final al Grupului de Acțiune


APELUL Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind  respectarea principiului egalității de tratament a avocaților din punct de vedere fiscal și al independenței profesionale depline

RAPORTUL Institutului Naţional al Magistraturii privind desfășurarea stagiului practic al auditorilor de justiţie în cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat, 01 septembrie – 27 septembrie 201


Publicăm Decizia Comisiei Permanente a UNBR privind GHIDUL ORIENTATIV pentru activitatea Comisiilor de cenzori și GHIDUL ORIENTATIV pentru evaluarea sistemului IT folosit de UNBR și de entitățile care își desfășoară activitatea în cadrul / sub autoritatea UNBR prevăzute în anexele 1 și 2.


Reglementari fiscale privind plata impozitului pe veniturile realizate  din activitatea profesionala de avocat. Extras: Codul fiscal din 8 septembrie 2015 (Legea 227/2015), publicat în Monitorul Oficial cu numărul 688 din data de 10 septembrie 2015 și Normele metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Hotarirea 1/2016), publicate în Monitorul Oficial cu numărul 22 din data de 13 ianuarie 2016


Comunicat de Presă - Ministerul Finanțelor - preluare de pe http://www.mfinante.ro/ 

Ministerul Finanțelor a publicat normele de aplicare a noului Cod Fiscal


 

ULTIMELE ŞTIRI

PROIECT „AVOCATURA 2025”

Grupul de lucru consultativ al Consiliului UNBR „Cei mai tineri consilieri ai barourilor din România”

*

Dăm publicității scrisoarea din data de 15.10.2015 adresată de Președinta Consiliului Barourilor Europene (CCBE), doamna Maria Slazak, președinților barourilor membre precum și invitația de participare la Conferința organizată de CCBE la Paris în data de 21 octombrie 2016, având drept temă „Inovația și viitorul profesiei de avocat” transmisă de actualul Președinte al CCBE domnul Michel Benichou.

*

Dăm publicității materiale de lucru, studii, opinii privind viitorul profesiei de avocat în România. Studii elaborate de entități din alte state.

1. Avocaţii ca profesionişti şi cetăţeni: Roluri şi responsabilităţi esenţiale în secolul al XXI-lea (Harvard Law School)

2. Piața de servicii juridice 2030 (Broșura Conferinței Baroului Berlin.2015)

3. Carta interprofesională între judecători, procurori şi avocaţi, semnată în cadrul conferinței „Dialogul interprofesional între judecători, procurori şi avocaţi – necesitate în consolidarea Justiţiei în societatea democratică în România

4. Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, pronunțată în dosarul nr. 10/2015. (docx / pdf)