Palatul de Justiţie

A fost construit între anii 1890–1895 după planurile arhitecților Albert Ballu (cel care a conceput Palatul de Justiție din Charleroi, Belgia) și Ion Mincu.

Palatul de Justiţie

Clădirea are demisol, parter, parțial mezanin și etaj, cu o înălțime variabilă de cca 20 m peste nivelul terenului. Inaugurarea a avut loc la 4 octombrie 1895.

Palatul de Justiţie

Partea centrală a fațadei este marcată de șase pilaștri puternici, ce contin șase statui alegorice: Atenția, Vigoarea, Legea, Justiția, Elocința și Adevărul.

Legea nr. 51/1995 (extras)

1) Uniunea Nationala a Barourilor din Romania — U.N.B.R. este formata din toate barourile din Romania si are sediul in capitala tarii, municipiul Bucuresti.
(2) U.N.B.R. este persoana juridica de interes public, are patrimoniu si buget proprii.
(3) Bugetul U.N.B.R. se formeaza din contributia barourilor in cote stabilite de Congresul avocatilor. Patrimoniul U.N.B.R. poate fi folosit si in activitati producatoare de venituri, in conditiile legii.
(4) Baroul de avocati se constituie si functioneaza numai in cadrul U.N.B.R., potrivit prezentei legi si statutului profesiei.
(5) U.N.B.R. este succesoarea de drept a Uniunii Avocatilor din Romania.


ULTIMELE ŞTIRI