Palatul de Justiţie

A fost construit între anii 1890–1895 după planurile arhitecților Albert Ballu (cel care a conceput Palatul de Justiție din Charleroi, Belgia) și Ion Mincu.

Palatul de Justiţie

Clădirea are demisol, parter, parțial mezanin și etaj, cu o înălțime variabilă de cca 20 m peste nivelul terenului. Inaugurarea a avut loc la 4 octombrie 1895.

Palatul de Justiţie

Partea centrală a fațadei este marcată de șase pilaștri puternici, ce contin șase statui alegorice: Atenția, Vigoarea, Legea, Justiția, Elocința și Adevărul.

examen primire în profesie

- Sesiunea 2015 -


HOTĂRÂRI ale Consiliului UNBR adoptate în ședința din 05 iunie 2015 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2015:

- Hotărârea nr. 1115/05.06.2015 privind completarea Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (doc | pdf)

- Hotărârea nr. 1116/05.06.2015 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2015 (doc | pdf)

- Hotărârea nr. 1117 / 05.06.2015 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (doc | pdf)


Decizia nr. 13 din 03 iulie 2015 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. prin care se rectifică Anexele nr. 1 şi 2 la REGULAMENTUL - CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A.


Uniunea Națională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2015.


Noutăţi

Publicăm LEGEA privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, varianta adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 2015 și transmisă la aceiași dată Camerei Deputaților, care este Cameră decizională.


HOTĂRÂRI ale Consiliului UNBR adoptate în ședința din 05 iunie 2015 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2015 LA EXAMEN


Publicăm recursul în interesul legii, promovat de procurorul general la data de 5.05.2015, în vederea interpretării şi aplicării unitare a dispoziţiilor art.348 din Codul penal (corespondent al art.281 din Codul penal anterior), în ipoteza exercitării activităţilor specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr.51/1995, republicată


Hotărâre istorică a Marii Camere de la CEDO referitoare la libertatea  de  exprimare în  presă a avocatului pentru apărarea clientului său
Cazul Morice contra Franței
La data de 23 aprilie 2015, Marea Cameră a Curții Europeane a Drepturilor Omului, formată din 17 judecători,  a pronunțat o hotărâre istorică pentru profesia de avocat referitoare la libertatea de exprimare[citeşte tot articolul...]


Republica Moldova, legislatie privind profesia de avocat: Legea Nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură si Statutul profesiei de avocat din 08.04.2011, actualizate.


ULTIMELE ŞTIRI