Palatul de Justiţie

A fost construit între anii 1890–1895 după planurile arhitecților Albert Ballu (cel care a conceput Palatul de Justiție din Charleroi, Belgia) și Ion Mincu.

Palatul de Justiţie

Clădirea are demisol, parter, parțial mezanin și etaj, cu o înălțime variabilă de cca 20 m peste nivelul terenului. Inaugurarea a avut loc la 4 octombrie 1895.

Palatul de Justiţie

Partea centrală a fațadei este marcată de șase pilaștri puternici, ce contin șase statui alegorice: Atenția, Vigoarea, Legea, Justiția, Elocința și Adevărul.

Legea nr. 51/1995 (extras)

1) Uniunea Nationala a Barourilor din

Romania — U.N.B.R. este formata din

toate barourile din Romania si are sediul

in capitala tarii, municipiul Bucuresti.
(2) U.N.B.R. este persoana juridica de

interes public, are patrimoniu si buget

proprii.
(3) Bugetul U.N.B.R. se formeaza din

contributia barourilor in cote stabilite de

Congresul avocatilor. Patrimoniul

U.N.B.R. poate fi folosit si in activitati

producatoare de venituri, in conditiile legii.
(4) Baroul de avocati se constituie si

functioneaza numai in cadrul U.N.B.R.,

potrivit prezentei legi si statutului

profesiei.(5) U.N.B.R. este succesoarea de drept a

Uniunii Avocatilor din Romania.
Noutăţi

Publicăm recursul în interesul legii, promovat de procurorul general la data de 5.05.2015, în vederea interpretării şi aplicării unitare a dispoziţiilor art.348 din Codul penal (corespondent al art.281 din Codul penal anterior), în ipoteza exercitării activităţilor specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr.51/1995, republicată


Mesajul domnului Preşedinte UNBR av. dr. Gheorghe Florea rostit la festivitatea organizată de Baroul Vâlcea, ocazionată de aniversarea a 150 de ani de la prima organizare a profesiei de avocat în România.


Comunicat privind SCRISOAREA DESCHISĂ a Uniunii Naţionale a Barourilor din România („UNBR”) referitor la proiectele de acte normative în domeniul fiscal, care încalcă principul independenței profesiei de avocat


Hotărâre istorică a Marii Camere de la CEDO referitoare la libertatea  de  exprimare în  presă a avocatului pentru apărarea clientului său

Cazul Morice contra Franței

La data de 23 aprilie 2015, Marea Cameră a Curții Europeane a Drepturilor Omului, formată din 17 judecători,  a pronunțat o hotărâre istorică pentru profesia de avocat referitoare la libertatea de exprimare[citeşte tot articolul...]


APELUL CORPULUI AVOCAȚILOR prin care se solicită amendarea proiectului Codului de procedură fiscală aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor relative la obligația avocaților de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 Euro.


Republica Moldova, legislatie privind profesia de avocat: Legea Nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură si Statutul profesiei de avocat din 08.04.2011, actualizate.


S-a transmis barourilor disponibilitatea UNBR pentru folosirea programului de vot electronic de către acestea.. Vă reamintim interviul acordat site-ului www.juridice.ro la 18.04.2013 de către domnul av. dr. Dan Oancea, vicepreşedinte U.N.B.R.: "Despre votul electronic în rîndul avocaţilor".


Legea privind securitatea cibernetică a României, trimisă la promulgare, după ce a fost adoptată de Camera Deputaților la 16.09.2014 şi de către Senat (cameră decizională) la 19.12.2014 cu 92 de voturi pentru (nicio abţinere, niciun vot împotrivă)

ULTIMELE ŞTIRI