Palatul de Justiţie

A fost construit între anii 1890–1895 după planurile arhitecților Albert Ballu (cel care a conceput Palatul de Justiție din Charleroi, Belgia) și Ion Mincu.

Palatul de Justiţie

Clădirea are demisol, parter, parțial mezanin și etaj, cu o înălțime variabilă de cca 20 m peste nivelul terenului. Inaugurarea a avut loc la 4 octombrie 1895.

Palatul de Justiţie

Partea centrală a fațadei este marcată de șase pilaștri puternici, ce contin șase statui alegorice: Atenția, Vigoarea, Legea, Justiția, Elocința și Adevărul.

ULTIMELE ŞTIRI

Legea nr. 51/1995 (extras)

1) Uniunea Nationala a Barourilor din Romania — U.N.B.R. este formata din toate barourile din Romania si are sediul in capitala tarii, municipiul Bucuresti.


(2) U.N.B.R. este persoana juridica de interes public, are patrimoniu si buget proprii.


(3) Bugetul U.N.B.R. se formeaza din contributia barourilor in cote stabilite de Congresul avocatilor. Patrimoniul U.N.B.R. poate fi folosit si in activitati producatoare de venituri, in conditiile legii.


(4) Baroul de avocati se constituie si functioneaza numai in cadrul U.N.B.R., potrivit prezentei legi si statutului profesiei.

(5) U.N.B.R. este succesoarea de drept a Uniunii Avocatilor din Romania.


Noutăţi

APELUL CORPULUI AVOCAȚILOR prin care se solicită amendarea proiectului Codului de procedură fiscală aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor relative la obligația avocaților de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 Euro.


Republica Moldova, legislatie privind profesia de avocat: Legea Nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură si Statutul profesiei de avocat din 08.04.2011, actualizate.


S-a transmis barourilor disponibilitatea UNBR pentru folosirea programului de vot electronic de către acestea.. Vă reamintim interviul acordat site-ului www.juridice.ro la 18.04.2013 de către domnul av. dr. Dan Oancea, vicepreşedinte U.N.B.R.: "Despre votul electronic în rîndul avocaţilor".


Legea privind securitatea cibernetică a României, trimisă la promulgare, după ce a fost adoptată de Camera Deputaților la 16.09.2014 şi de către Senat (cameră decizională) la 19.12.2014 cu 92 de voturi pentru (nicio abţinere, niciun vot împotrivă).