Cu ocazia sărbătoririi „Zilei Europene a Avocaților – 2017”, Comisia Permanentă a UNBR, în ședința din 24 octombrie 2017 (electronică) a decis distribuirea unui număr de 11.000 licențe de acces la site-urile de informare juridică (legislație) gratuite pentru avocați.

„Conversie audio în text” APLICAȚIE din „Tabloul național al avocaților” pusă la dispoziția avocaților gratuit, finalizată în cadrul acțiunilor
inițiate de UNBR pentru „Ziua Europeană a Avocaților - 2017” cu tema „AVOCAȚII ÎN E-VOLUȚIE”.

HOTĂRÂRI şi REZOLUŢII adoptate de Congresul Avocaţilor, 25 – 26 martie 2016, Bucureşti

26 martie 2016

HOTĂRÂRI, REZOLUŢII și APELURI adoptate de Congresul Avocaţilor, 25 – 26 martie 2016, Bucureşti:

HOTĂRÂRI:

Hotărârea nr. 01 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R.(între Congresul avocaţilor 2015 şi Congresul avocaţilor 2016)  (doc | pdf)

Hotărârea nr. 02 privind aprobarea execuţiei bugetare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2015 (doc | pdf)

Hotărârea nr. 03 privind aprobarea proiectului de buget al  Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2016 (doc | pdf)

Hotărârea nr. 04 privind aprobarea execuţiei bugetare a Casei de Asigurări a Avocaţilor pe anul 2015 (doc | pdf)

Hotărârea nr. 05 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi (doc | pdf)

Hotărârea nr. 06 privind componenţa Comisiei Centrale de Disciplină (doc | pdf)

Hotărârea nr. 07 pentru validarea modificărilor şi completărilor aduse Statutului profesiei de avocat şi Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor prin delegare de către Consiliul U.N.B.R. (doc | pdf)

Hotărârea nr. 08 privind elaborarea și adoptarea Codului de conduită profesională, de etică şi deontologie al avocatului român  (doc | pdf)

Hotărârea nr. 09 privind propuneri de modificare directă de către Congres a unor acte cu caracter infra-parlamentar care intră în competența Congresului dar și a unor acte normative cu impact asupra profesiei de avocat  (doc | pdf)

REZOLUŢII:

Rezoluția Congresului avocaților privind modalitățile de continuare a Proiectului privind aplicarea Avizului (2013) 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (doc | pdf)

Rezoluția Congresului avocaților privind proiectul „Avocatura 2025” (doc | pdf)

APELURI:

Apelul Congresului avocaților către Parlamentul României și Guvernul României privind asigurarea dreptului Corpului de avocați de a fi consultat în orice procedură legislativă și orice inițiativă a Guvernului sau a parlamentarilor care ar cuprinde reglementări care au legătură cu rolul avocatului în statul de drept (doc | pdf)

Apelul Congresului avocaților privind asigurarea dreptului avocaților la normarea timpului de lucru și a asigurării efectivității dreptului la apărare, a dreptului la un proces echitabil  prin modalitățile de organizare a activității judiciare (doc | pdf)

Apelul Congresului avocaților adresat Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Justiţiei, Ministerul Finanţelor și Consiliului Superior al Magistraturii privind adoptarea unor măsuri legislative necesare pentru asigurarea EFECTIVITĂȚII ACCESULUI LA JUSTIȚIE (doc | pdf)